Den senaste forskningen visar tydligt att miljötillståndet har förvärrats, och att det krävs radikala förändringar om vi ska kunna undvika ett fortsatt överutnyttjande av ekosystemtjänster och naturresurser. Samtidigt har möjligheterna att åtgärda problemen aldrig varit större. Kunskaperna om dessa möjligheter sprids nu snabbt, vilket ger helt nya förutsättningar för ekosystemstödjande lösningar att bli kommersiellt framgångsrika.

Tillsammans med företag, offentliga aktörer och frivilligorganisationer har Sense Group arbetat med att förändra och omforma värdekedjor så att det blir möjligt för nya lösningar att etableras och växa. Vår mission är att vara med och utveckla produkter och tjänster som stödjer ekosystemen, samt att skapa marknader för dessa. Vi kallar detta för ekosystemstödjande innovation. Vi ser det som naturligt att samla den delen av våra projekt som är av icke-kommersiell natur i en insamlingsstiftelse, vilket skapar förutsättningar för nya och mera kraftfulla allianser.